Registrácia domény čaká na spracovanie. Skontrolujte stav znova o hodinu.
Uverejnené 9.4.2020

Ateliér Holubník

Denný tábor - Foto svet HOLUBNIK
Deti budú tráviť každý deň v Ateliéri Holubník, v ktorom budú v dopoludňajších hodinách
fotografovať podľa pripraveného zadania. Popoludní sa presúvajú do miestnosti, kde sa mladí
fotografi učia pracovať s fotkami v grafickom programe – upravujú, filtrujú, čistia,
deformujú, prefarbujú, vkladajú, vyrezávajú a opäť skladajú…
Sme presvedčení, že už na najbližšej rodinnej dovolenke vás deti milo prekvapia svojím
videním sveta a nezabudnuteľnou sériou rodinných fotografií.
Deti môžu používať vlastný (rodinný fotoaparát) alebo si môžu za príplatok zapožičať
fotoaparát na celý týždeň od nás. Stačí, ak v prihláške po vybratí tábora a turnusu zakliknete
DOPLNOK – ZAPOŽIČANIE FOTOAPARÁTU. Nami garantovaná cena je 20 EUR /
týždeň.
Zmena programu vyhradená.
Prihlášky:
https://dennetabory.sk/produkt/foto-svet-holubnik/
Tábor je možné zaplatiť najneskôr 14 dní pred začiatkom. V prípade, že niekto zaplatí skôr a neuskutoční sa tábor peniaze sa automaticky vracajú, viac tu>https://dennetabory.sk/obchodne-podmienky/
Získanie odhadu ceny
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.